Reklamacje

WARUNKI REKLAMACJI:

 

  • Dział Reklamacji ALVARE.PL chętnie udzieli Państwu pomocy w kwestii reklamowania zakupionego towaru. Prosimy o otworzenie załączonego pilku pdf ‘formularza reklamacyjnego’ i dokładnego opisania wady produktu. Dodatkowo dołączone zdjęcia, gdzie wskazana będzie wada produktu znacznie przyspieszy proces reklamacyjny. Formularz wraz z załączonymi zdjęciamu należy przesłać na adres mail reklamacje@alvare.pl lub drogą listowną na adres Pl. Konstytucji 5  00-657 Warszawa. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i rozpatrzeniu wniosku, Dział Reklamacji ALVARE.PL skontaktuje się z Państwem w celu przekazania dalszych instrukcji. Czas odpowiedzi na zgłoszenie będzie nie dłuższy niż maksymalny, przewidywany dla danego trybu reklamacji. 


Formularz reklamacyjny

  1. otwórz plik pdf
  2. zapisz plik na komputerze 
  3. wydrukuj
  4. wypełnij
  5. wyślij drogą e-mail lub drogą listowną